google3a07c9f198f43aa9 [google3a07c9f198f43aa9.html

بایگانی دسته بندی "دستگاههای آزمایشگاهی"

حمام ویسکوزیته پلیمر اتوماتیک ASTM D4603

دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن تک مخزن 50- درجه

دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن

دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن تک مخزن -34 درجه

دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن

دستگاه تقطیر اتمسفریک کلاس A (تمام اتوماتیک)

دستگاه تقطیر اتمسفریک

تعمیر و بروز رسانی دستگاه تست دی الکتریک

دستگاه شکست ولتاژ

دستگاه حمام ویسکوزیته دو مخزن کلاس B

حمام ویسکوزیته کینماتیک

 

دستگاه حمام ویسکوزیته دو مخزن کلاس C

دستگاه تقطیر در اتمسفر کلاس B

دستگاه تقطیر اتمسفریک

دستگاه تقطیر در اتمسفر کلاس C

دستگاه رنگ سنج کلاس B

دستگاه colorimeter
نیرو گرفته از وردپرس پارسی | منتشر شده در شهر پوسته های وردپرس | پارسی سازی توسط دی بی اس تم