google3a07c9f198f43aa9 [google3a07c9f198f43aa9.html

کیان پژوهش گستر

تنها تولید کننده دستگاههای آزمایشگاهی صنعت نفت و پتروشیمی مورد تایید پژوهشکده پتروشیمی اداره کل استاندارد در ایران

More

دستگاه حمام ویسکوزیته دو مخزن کلاس B

حمام ویسکوزیته کینماتیک

 

More

حمام ویسکوزیته کلاس A

دستگاه حمام گرانروی
نیرو گرفته از وردپرس پارسی | منتشر شده در شهر پوسته های وردپرس | پارسی سازی توسط دی بی اس تم