google3a07c9f198f43aa9 [google3a07c9f198f43aa9.html

کیان پژوهش گستر

تنها تولید کننده دستگاههای آزمایشگاهی صنعت نفت و پتروشیمی مورد تایید پژوهشکده پتروشیمی اداره کل استاندارد در ایران

More

دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن تک مخزن 50- درجه

دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن
More

دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن تک مخزن -34 درجه

دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن
More

دستگاه نقطه انجماد و نقطه ابری شدن 1 محفظه -24

دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن

دستگاه نقطه انجماد و نقطه ابری شدن تک مخزن -24 (Cloud & Pour point) استاندارد ASTM D97   دارای  رنج دمایی حد اکثر 24- درجه امکان قرار دادن سه نمونه آزمایش…

More

دستگاه نقطه انجماد و نقطه ابری شدن 3 محفظه

دستگاه پورپوینت
نیرو گرفته از وردپرس پارسی | منتشر شده در شهر پوسته های وردپرس | پارسی سازی توسط دی بی اس تم