دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن

دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن

دستگاه تعیین انجماد و نقطه ابری شدن تک مخزن 50-
(Cloud & Pour point)

استاندارد ASTM D97

 

  • محدوده  دمایی حد اکثر 50- درجه
  • امکان تنظیم دمایمخزن
  • مجهز به دماسنج دیجیتالی با دقت 0.1 درجه سانتی گراد
    قابلیت جایگزاری  سه نمونه آزمایش به صورت همزمان
  • ولتاژ کاری 190 تا 240 ولت