دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن

دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن

دستگاه تعیین نقطه انجماد و نقطه ابری شدن تک مخزن 34-
(Cloud & Pour point)

استاندارد ASTM D97

 

  • دارای  محدوده دمایی حد اکثر 34- درجه
    امکان قرار دادن سه نمونه آزمایش به صورت همزمان در هر مخزن
  • مجهز به ترمومتر دیجیتالی با دقت 0.1 درجه سانتیگراد
  • امکان تنظیم دمای مخزن
  • ولتاژ کاری 190 تا 240 ولت 50 تا 60 هرتز