google3a07c9f198f43aa9 [google3a07c9f198f43aa9.html

کیان پژوهش گستر

تنها تولید کننده دستگاههای آزمایشگاهی صنعت نفت و پتروشیمی مورد تایید پژوهشکده پتروشیمی اداره کل استاندارد در ایران

More

دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن تک مخزن 50- درجه

دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن
More

دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن تک مخزن -34 درجه

دستگاه نقطه انجماد و ابری شدن
More

دستگاه تقطیر اتمسفریک کلاس A (تمام اتوماتیک)

دستگاه تقطیر اتمسفریک
نیرو گرفته از وردپرس پارسی | منتشر شده در شهر پوسته های وردپرس | پارسی سازی توسط دی بی اس تم