دستگاه نقطه انجماد و نقطه ابری شدن سه مخزنه24- درجه، 40- درجه و 50-درجه
(Cloud & Pour point)

استاندارد ASTM D97

 

  • دارای سه محفظه مستقل و رنج دمایی 24- درجه برای محفظه اول و 40- درجه برای محفظه دوم و
    50- برای محفظه سوم
  • امکان قرار دادن سه نمونه آزمایش به صورت همزمان در هر مخزن
  • مجهز به ترمومتر دیجیتالی با دقت 0.1 درجه سانتیگراد
  • امکان تنظیم دمای هر یک مخازن به صورت مجزا
  • ولتاژ کاری 190 تا 240 ولت 50 تا 60 هرتز