دستگاه نقطه انجماد و نقطه ابری شدن تک مخزن -24
(Cloud & Pour point)

استاندارد ASTM D97

 

  • دارای  رنج دمایی حد اکثر 24- درجه
    امکان قرار دادن سه نمونه آزمایش به صورت همزمان در هر مخزن
  • مجهز به ترمومتر دیجیتالی با دقت 0.1 درجه سانتیگراد
  • امکان تنظیم دمایمخزن
  • ولتاژ کاری 190 تا 240 ولت 50 تا 60 هرتز