کرج-طالقانی شمالی-به سمت میدان آزادگان-خیابان مرجان – پلاک 132

تلفکس:67 26 32 36 026              همراه(مبینی):80 60 921 0910